Lokaltrafikk #45

Lokaltrafikk #45

Lokaltrafikkhistorisk forening

  • 100,00 kr


  • Korntrikken
  • Transporthistorisk museum, Trøgstad
  • Vognrestaurering, Sporveismuseet Vognhall 5
  • Linjenettet i Oslo: Linje 2
  • Sporveiens billedarkiv frem i lyset

Utgitt august 2001


Vi anbefaler også