Spårvägen i Viborg

Trafik-Nostalgiska Förlaget

  • 250,00 kr

Vi har 2 på lager

Till minnet av den Finsk-Svensk-Sovjetiske spårvägen i Wiborg 1912-1957

Av Per Rickheden


Vi anbefaler også